Dział HR

Kto pracuje w dziale HR?

Dział Zasobów Ludzkich, zwany również HR (ang. Human Resources), to istotny element każdej organizacji, odpowiedzialny za zarządzanie personelem i relacjami

3 Minute