Dział HR

Kto pracuje w dziale HR?

Dział Zasobów Ludzkich, zwany również HR (ang. Human Resources), to istotny element każdej organizacji, odpowiedzialny za zarządzanie personelem i relacjami

3 Minute
Employer branding

Pokolenie Z

Pokolenie Z, zwane także pokoleniem Zoom lub post-millenialami, to grupa ludzi urodzonych pomiędzy latami 1997 a 2012. Choć granice czasowe

3 Minute