Wellbeing

Work life balance

Work life balance to pojęcie odnoszące się do harmonijnego i zdrowego zrównoważenia między życiem zawodowym a życiem osobistym. Oznacza to

2 Minute