Dział HR

Miękki HR, co to takiego?

Miękki HR, znany również jako HR oparty na aspektach miękkich, skupia się na ludzkim wymiarze zarządzania zasobami ludzkimi. To podejście koncentruje się na wartościach, relacjach między ludźmi oraz aspektach psychospołecznych pracy. Oto kilka obszarów, które obejmuje miękki HR:

 1. Rozwój Kompetencji:
  • Skupia się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji pracowników, wspierając ich rozwój zawodowy i osobisty.
 2. Komunikacja i Kultura Organizacyjna:
  • Dbanie o skuteczną komunikację wewnątrz firmy.
  • Kształtowanie korporacyjnej kultury, która wspiera zaangażowanie i współpracę.
 3. Zarządzanie Zmianami:
  • Pomaga pracownikom w przystosowywaniu się do zmian w organizacji, redukując opór i stres z nimi związany.
 4. Rozpoznawanie Osiągnięć:
  • Nagradzanie i rozpoznawanie osiągnięć pracowników, co może wpływać na ich motywację i zaangażowanie.
 5. Zarządzanie Wydajnością:
  • Skoncentrowane na rozmowach o rozwoju i feedbacku, a nie tylko na tradycyjnych ocenach.
 6. Balans Pracy i Życia Prywatnego:
  • Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 7. Rozwiązanie Konfliktów:
  • Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w sposób empatyczny, kierując się zrozumieniem potrzeb i perspektyw różnych stron.
 8. Zaangażowanie Pracowników:
  • Dążenie do zbudowania zaangażowania pracowników poprzez uwzględnienie ich potrzeb, aspiracji i wartości.
 9. Kreatywność i Innowacje:
  • Tworzenie środowiska, które wspiera kreatywność i innowacje, zachęcając pracowników do dzielenia się pomysłami.

Miękki HR jest istotny dla budowania zdrowych relacji w miejscu pracy i wspierania rozwoju pracowników, co w rezultacie przyczynia się do sukcesu organizacji.

Leave a Reply